Les Lullies

Posters promocionals per a un concert del grup de punk Les Lullies.
Procés on predomina el tractamet analògic de la imatge i la tipografia, i la voluntat de crear-les totes dues en el mateix procés, amb el mateix tractament.
Es van elaborar 3 models diferents del poster, combinables.

Disclaimer: No Doc Martens were harmed in the making of this poster.